Parecon Sverige under 2014…och 2015

januari 6th, 2015

LOGOparecon2Ytterligare ett år är tillända. Jag vill tacka alla som har stöttat Parecon Sverige genom sitt medlemskap under 2014. Nedan ser ni några av de aktiviteter som föreningen har varit delaktig i under året. Jag hoppas att Parecon Sveriges befintliga medlemmar vill fortsätta att vara medlemmar i föreningen under 2015 och att många fler ska bli intresserade av att stödja föreningens arbete för att främja intresse och kunskap om deltagarekonomi genom att bli medlemmar. Du som vill bli medlem ska skicka ett mail till info@parecon.se med namn och adress och samtidigt betala in 200 kr på bankgironummer 677-6660. Skriv ditt namn och "2015" på inbetalningen.

Parecon Sverige under 2014:

I början av år 2014 deltog Parecon Sverige i ett antal seminarier om alternativa ekonomiska system där den deltagarekonomiska modellen presenterades: (1) 18:e januari 2014 arrangerade Centrum för Marxistiska Samhällsstudier (CMS) och ABF Stockholm ett seminarium med rubriken ”En annan ekonomi är möjlig” på ABF-huset i Stockholm. Över 60 personer deltog. (2) Göteborgs Medborgarmässa arrangerades av gräsrotsorganisationen Staden vi vill ha tillsammans med flera andra organisationer den 22-23 mars. Parecon Sverige deltog med en kort presentation. (3) Den 25 mars arrangerade Vänsterpartiet i Uppsala ett seminarium med samma rubrik som på ABF-huset den 18: januari om alternativa ekonomiska system där Parecon Sverige deltog.

Den 10:e januari publicerades en artikel författad av en Parecon Sverige medlem om vänsterns behov av att börja diskutera alternativ till kapitalismen i Tidningen Arbetaren. Artikeln var en version av en artikel som tidigare publicerats i både Fria Tidningen och Flamman.

I juni besökte Mark Bray från Occupy Wall Street rörelsen Stockholm och Parecon Sverige arrangerade en föreläsning utifrån hans bok Translating Anarchy den 14 juni.

25:e augusti lanserades den internationella websidan www.participatoryeconomics.info som är resultatet av ett årslångt projekt där representant från Parecon Sverige deltog som en av tre upphovsmän.

Den 22:a november deltog Parecon Sverige med ett bokbord på Socialistiskt Forum på ABF-huset.

Anders Sandström

Parecon Sverige

Posted in Okategoriserade | No Comments »


”The Political Economy of Climate Change”

december 16th, 2014

Den 4:e december höll Robin Hahnel en föreläsning på Royal Society for the encouragements of Arts, Manufactures and Commerce (RSA) i London. RSA gjorde en audioupptagning som kan avlyssnas på RSA:s hemsida: The Political Economy Of Climate Change.

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Alternativ till kapitalismen

november 28th, 2014

Alternatives_to_capitalism_ebook_cover_FINALNu finns äntligen Robin Hahnels och Erik Olin Wrights utmärkta och mycket intressanta diskussion om alternativ till kapitalismen, och om hur en demokratisk ekonomi skulle kunna se ut, tillgänglig som e-bok för gratis nedladdning på New Left Projects hemsida.

New Left Project kommer även att publicera utdrag från boken under de kommande veckorna på hemsidan, med start idag den 28 november med bokens introduktion.

 

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Robin Hahnels evenemang i UK och Finland

november 11th, 2014

Information om Robin Hahnels föreläsningar i UK under perioden 2 - 5 december hittas på

www.participatoryeconomics.org.uk/

och i Finland 8 - 10 december

www.osallisuustalous.fi/hahnel2014.

 

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Robin Hahnel till Europa

november 4th, 2014

Hahnel_3Den 20:e november kommer en ny uppdaterad utgåva av  Robin Hahnels bok "The ABC:s of Political Economy" (Pluto Press) ut. På Pluto Press hemsida intervjuas Hahnel med anledning av detta. (Länk finns nedan)

Vidare lanserades en finsk  översättning av Hahnels bok "Of the People, By the People" under oktober. Bland annat med anledning av dessa händelser besöker Robin Hahnel  Storbritannien och Finland under perioden 2-12 december och medverkar i ett stort antal events. Detaljerad information om eventen kan fås vid förfrågan.

(http://plutopress.wordpress.com/2014/10/29/told-you-so-is-bitter-sweet-confessions-of-an-author/)

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Parecon Sverige på Socialistiskt Forum

oktober 30th, 2014

SocFor 2014Den 22 november anordnar ABF Stockholm årets upplaga av Socialistiskt Forum. Parecon Sverige deltar för fjärde året i rad med ett bokbord. Förutom vår egen skriftserie kommer vi att sälja boken "Livet efter kapitalismen" i ett tillfälligt samarbete med Ordfront förlag och Robin Hahnels bok "Of the People..." samt eventuellt några ex den nya uppdaterade upplagan av Robin Hahnels "The ABCs of Political Economy" som kommer ut den 20 november.

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Intervju av Mark Bray i Dagens ETC

oktober 1st, 2014

OccupyI juni i år besökte Mark Bray från Occupy rörelsen (och författare till boken "Translating Anarchy") Stockholm som en del av en lång Europa turné. Sverigebesöket organiserades av Parecon Sverige. Förutom att Mark höll ett seminarium om boken, intervjuades han även av tidningen ETC. Artikeln publiceras i dagens ETC (1 oktober) och är den första artikeln i en serie om amerikansk politik bortom de två stora partierna som tidningen planerar för under hösten.

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Ny internationell websida

augusti 25th, 2014

LOGOparecon2Det är med stolthet som vi nu kan presentera resultatet av ett mer än ett år långt internationellt projekt som Parecon Sverige deltagit i: Den internationella websidan www.participatoryeconomics.info (på engelska). Vi som har arbetat med websidan hoppas att den ska beskriva den deltagarekonomiska modellen på ett tillgängligt men mer fullständigt sätt än andra websidor. Texterna bygger till stor del på Robin Hahnels bok ”Of the People, by the People”. Hjälp till att sprida sidan till så många som möjligt!

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Robin Hahnels svar på David Laibmans ”An appraisal of the Participatory Economy”

juni 26th, 2014

LOGOparecon2Så finns då äntligen Robin Hahnels svar på David Laibmans artikel om den deltagarekonomiska modellen och i synnerhet deltagarplanering (publicerad i Science and Society april 2014) offentligt tillgänglig. Hahnels svar publiceras i juli-numret av tidskriften Science and Society.

Det finns väl en risk för att diskussionen upplevs som teknisk, men den borde intressera alla som är seriöst intresserade av alternativ till marknader som allokeringsmekanism. Det FINNS alternativ men de diskuteras alltför sällan och lite.

Robin Hahnels svar: http://postcapitalistproject.org/node/129
David Laibmans urprungsartikel: http://postcapitalistproject.org/node/120

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Kommande evenemang

maj 18th, 2014

The Future of Independent Publishing

Talk and Discussion with Ramsey Kanaan (AK Press/PM Press)

Tid: 12 juni, kl 19.00

Plats: Söderbokhandeln (Götgatan 37) Obs: Evenemanget hålls på engelska Inträde: donation - ta med kontanter!

The publishing world has undergone major changes in recent years. New digital technologies have transformed reading habits, the distribution of literature is increasingly handled by multinational corporations, and once famous booksellers have closed their stores. It would appear as if small independent publishers were hit hardest by these developments. But are they?

Ramsey Kanaan founded AK Press, today the world's largest distributor of anarchist books, in 1987. Twenty years later, he started PM Press, one of the currently most influential independent political publishers in the US. Join Ramsey for a discussion about the importance of independent publishing and the ways to keep it alive.

 

Mark Bray: Ideologin bakom ”Occupy Wall Street” - Translating Anarchy.

Tid: lördagen 14 juni kl.15.00

Plats: Södergården (lokalen har hörselslingor och är tillgänglighetsanpassad)

Föreläsningen är på engelska

Inträde: donation - ta med kontanter!

Som en av initiativtagarna till Occupy Wall Street rörelsen (OWS) arbetade Mark Bray under rörelsens första år med att organisera kommunikationen mellan OWS och massmedia. Mark berättar i denna föreläsning, som tar avstamp i hans bok ”Translating Anarchy” (Zero Books 2013), om hur Occupy-rörelsens anarkistiska ideologi kommunicerades till allmänheten på ett sätt som samtidigt upplevdes som både tillgängligt och revolutionärt, och som initierade den mest dynamiska sociala rörelsen i USA på flera årtionden. Genom att ”översätta” anarkistiska idéer till vardagsbegrepp och vardagssituationer lyckades Occupy rörelsen att sprida sin anarkistiska ideologi över hela världen.

Evenemanget är ett samarrangemang mellan Parecon Sverige och DISTRo 44 med stöd av ABF Stockholm.

Posted in Okategoriserade | No Comments »