Intervju av Mark Bray i Dagens ETC

oktober 1st, 2014

OccupyI juni i år besökte Mark Bray från Occupy rörelsen (och författare till boken ”Translating Anarchy”) Stockholm som en del av en lång Europa turné. Sverigebesöket organiserades av Parecon Sverige. Förutom att Mark höll ett seminarium om boken, intervjuades han även av tidningen ETC. Artikeln publiceras i dagens ETC (1 oktober) och är den första artikeln i en serie om amerikansk politik bortom de två stora partierna som tidningen planerar för under hösten.

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Ny internationell websida

augusti 25th, 2014

LOGOparecon2Det är med stolthet som vi nu kan presentera resultatet av ett mer än ett år långt internationellt projekt som Parecon Sverige deltagit i: Den internationella websidan www.participatoryeconomics.info (på engelska). Vi som har arbetat med websidan hoppas att den ska beskriva den deltagarekonomiska modellen på ett tillgängligt men mer fullständigt sätt än andra websidor. Texterna bygger till stor del på Robin Hahnels bok ”Of the People, by the People”. Hjälp till att sprida sidan till så många som möjligt!

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Robin Hahnels svar på David Laibmans ”An appraisal of the Participatory Economy”

juni 26th, 2014

LOGOparecon2Så finns då äntligen Robin Hahnels svar på David Laibmans artikel om den deltagarekonomiska modellen och i synnerhet deltagarplanering (publicerad i Science and Society april 2014) offentligt tillgänglig. Hahnels svar publiceras i juli-numret av tidskriften Science and Society.

Det finns väl en risk för att diskussionen upplevs som teknisk, men den borde intressera alla som är seriöst intresserade av alternativ till marknader som allokeringsmekanism. Det FINNS alternativ men de diskuteras alltför sällan och lite.

Robin Hahnels svar: http://postcapitalistproject.org/node/129
David Laibmans urprungsartikel: http://postcapitalistproject.org/node/120

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Kommande evenemang

maj 18th, 2014

The Future of Independent Publishing

Talk and Discussion with Ramsey Kanaan (AK Press/PM Press)

Tid: 12 juni, kl 19.00

Plats: Söderbokhandeln (Götgatan 37) Obs: Evenemanget hålls på engelska Inträde: donation – ta med kontanter!

The publishing world has undergone major changes in recent years. New digital technologies have transformed reading habits, the distribution of literature is increasingly handled by multinational corporations, and once famous booksellers have closed their stores. It would appear as if small independent publishers were hit hardest by these developments. But are they?

Ramsey Kanaan founded AK Press, today the world’s largest distributor of anarchist books, in 1987. Twenty years later, he started PM Press, one of the currently most influential independent political publishers in the US. Join Ramsey for a discussion about the importance of independent publishing and the ways to keep it alive.

 

Mark Bray: Ideologin bakom ”Occupy Wall Street” – Translating Anarchy.

Tid: lördagen 14 juni kl.15.00

Plats: Södergården (lokalen har hörselslingor och är tillgänglighetsanpassad)

Föreläsningen är på engelska

Inträde: donation – ta med kontanter!

Som en av initiativtagarna till Occupy Wall Street rörelsen (OWS) arbetade Mark Bray under rörelsens första år med att organisera kommunikationen mellan OWS och massmedia. Mark berättar i denna föreläsning, som tar avstamp i hans bok ”Translating Anarchy” (Zero Books 2013), om hur Occupy-rörelsens anarkistiska ideologi kommunicerades till allmänheten på ett sätt som samtidigt upplevdes som både tillgängligt och revolutionärt, och som initierade den mest dynamiska sociala rörelsen i USA på flera årtionden. Genom att ”översätta” anarkistiska idéer till vardagsbegrepp och vardagssituationer lyckades Occupy rörelsen att sprida sin anarkistiska ideologi över hela världen.

Evenemanget är ett samarrangemang mellan Parecon Sverige och DISTRo 44 med stöd av ABF Stockholm.

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Skillnader i Alberts och Hahnels sätt att presentera den deltagarekonomiska modellen

maj 6th, 2014

LOGOparecon2Den deltagarekonomiska modellens två upphovsmän, Michael Albert och Robin Hahnel, presenterar sedan en tid tillbaka modellen var för sig och på ganska olika sätt och med olika infallsvinklar. En några år gammal recension av Hahnels utomordentliga bok Economic Justice and Democracy, av Richard Burke (konstnär och lärare, och medlem i IWW) belyser på ett bra och tydligt sätt skillnaderna mellan Alberts och Hahnels förhållande till modellen och deras sätt att presentera den.

Recensionen finns på www.greens.org/s-r/40/40-21.html

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Horizontalism and Idealism in Socialist Imagination: An Appraisal of the Participatory Economy

april 8th, 2014

Den marxistiska publikationen Science & Society, A Journal of Marxist Thought and Analysis presenterar i aprilnumret en kritisk analys av den deltagarekonomiska mnodellen. Artikeln är skriven av David Laibman och har titeln: Horizontalism and Idealism in Socialist Imagination: An Appraisal of the Participatory Economy.

Robin Hahnel kommer att bemöta kritiken mot modellen i ett kommande nummer av publikationen. Jag rekommenderar starkt de som är intresserade av deltagarekonomiska modellen att ta del av detta meningsutbyte, som är seriöst och belysande och utfört i en respektfull ton.

(Artikeln hittas i pdf-format i länken)

http://postcapitalistproject.org/node/120

Posted in Okategoriserade | No Comments »


”En annan ekonomi är möjlig!”

mars 31st, 2014

LOGOparecon2Den 25 mars arrangerade Vänsterpartiet i Uppsala ett seminarium med rubriken ”En annan ekonomi är möjlig!”. Två alternativa ekonomiska visioner presenterades, den marknadssocialistiska visionen och den deltagarekonomiska visionen. Seminariet filmades.

Presentationen av den deltagekonomiska visionen (av Anders Sandström) hittas här: www.youtube.com/watch?v=NONaPlLiNq0&feature=youtu.be, och den marknadssocialistiska presentationen (av Florian Burmeister) hittas här: www.youtube.com/watch?v=zDum73RdXg8&feature=youtu.be&t=24m34s.

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Seminarium: Deltagarekonomi vs marknadsekonomi

mars 14th, 2014

LOGOparecon2Tisdagen den 25 mars klockan 18.30 arrangerar Vänsterpartiet Uppsala och ABF ett seminarium om makt och ägande med rubriken En annan ekonomi är möjlig. Plats: Vretgränd 18, Uppsala. Representanter från Parecon Sverige och Vänsterpartiet Uppsala talar om deltagarekonomi och marknadssocialism. Mer info på www.facebook.com/events/1410811822505798/?ref_dashboard_filter=upcoming.

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Göteborgs Medborgarstämma 22-23 mars

mars 12th, 2014

Den 22-23 mars organiserar gräsrotsorganisationen Staden vi vill ha tillsammans med flera andra organisationen den första Göteborgs Medborgarstämma. Mer info på www.gbgmedborgarstamma.se/. Parecon Sverige har bjudits in att delta med en kortare föreläsning om deltagarekonomi inom tema Arbete.

Posted in Okategoriserade | No Comments »


Årsmöteshandlingar

februari 28th, 2014

LOGOparecon2Föreningen Parecon Sverige kommer att hålla  sitt årsmöte onsdagen 19 mars 2014 klockan 18.30 – 20.30 på Kafé Dynamo, Södermannagatan 38 i Stockholm. Årsmöteshandlingar (Dagordning och årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse samt bokföring) finns nu uppladdade och tillgängliga för medlemmar under medlemssidorna. Mötet är öppet även för intresserade icke medlemmar.

Posted in Okategoriserade | No Comments »